Không gian Khách – Bếp

Không gian làm việc

Bộ giường tấng

Bộ phòng ngủ

Bộ phòng vệ sinh

Trang trí nội thất